“فوری فروشی پول لازم” چرا خریداران خانه بدنبال این فایلها هستند؟

فوری فروشی پول لازم

“پول لازم” یک نوع فایل ملکی است که نشان دهنده این است که مالک ملک به دنبال پول نقد برای فروش یا اجاره ملک خود است. این معمولاً به این معنی است که مالک ممکن است به دلیل مشکلات مالی یا نیازهای مالی فوری به فروش یا اجاره ملک خود بپردازد. این وضعیت بیشتر نشانده نیاز به پول نقد توسط فروشنده ملک باشد و کمتر تکیه بر محدودیت زمانی دارد. حتی ممکن است فروشنده تنها به بخشی از ارزش ملک به پول نقد نیاز داشته باشد.

اما عبارت “فوری فروشی” به نظر میرسد بیشتر به محدودیت زمانی فروشنده کالا یا مالک ملک برای فروش اشاره داشته باشد. و به کالا یا ملکی اشاره دارد که مالک آن تصمیم دارد به دلیل شرایط فوری یا اضطراری آن را در کمترین و سریعترین زمان ممکن بفروشد. این معمولاً به این معنی است که مالک به دنبال یک معامله سریع بوده و خریدار انتظار یک معامله پرسود را دارد.

در وضعیت ” فوری فروشی پول لازم” مالک یا فروشنده ملک یا محصول نیاز دارد ملک خود را در اولین فرصت و بصورت نقد بفروش برساند. که در این صورت یک موقعیت و قیمت استثنایی برای علاقه مندان به خرید میباشد.

مقایسه ملک ها

مقایسه
جستجو